Prawo do opieki nad dzieckiem dla ojca
Prawo

Opinia biegłego sądowego a wyrok w sprawie rozwodowej

Biegły sądowy to specjalista, który wyróżnia się fachową wiedzą w danej dziedzinie. Jest powoływany przez sąd do spraw, których okoliczności są specyficzne. Często opinia biegłego jest priorytetowym dowodem, jaki sąd bierze pod uwagę, wydając werdykt. Pamiętajmy, że sędzia wydaje wyrok na podstawie przepisów obowiązującego prawa, nie jest ekspertem w każdej dziedzinie życia. Biegły sądowy może okazać się dla niego wielkim wsparciem.

Jak powołać biegłego sądowego?

Co ciekawe, biegły sądowy w niektórych przypadkach jest powoływany obowiązkowo. To na przykład sprawy z udziałem dzieci, gdzie biegłym sądowym jest psycholog, w towarzystwie którego odbywa się przesłuchanie małoletnich. Często taki specjalista powoływany jest gdy ustalane prawo do opieki nad dzieckiem dla ojca lub matki. Specjalista ocenia zachowanie dziecka, rodziców, przeprowadza specjalistyczne rozmowy i jest wstanie wyciąnąć wnioski, pomocne sędziemu w podjęciu decyzji.

To również grafolog, który jest w stanie zatwierdzić albo zaprzeczyć oryginalności dokumentów pisanych, które są istotne dla przebiegu sprawy.

W niektórych przypadkach o powołanie biegłego sądowego mogą wnioskować strony postępowania. Wtedy specjalistę w danym fachu można znaleźć w dostępnej liście biegłych sądowych dla danego miasta. Co ciekawe, można wnioskować o powołanie biegłego już w pozwie lub na rozprawie rozwodowej. Jednak zawsze należy szczegółowo uzasadnić, dlaczego konieczne jest powołanie danego biegłego.

Jak powinna wyglądać opinia biegłego sądowego?

Opinie biegłych sądowych mogą być włączane do sprawy rozwodowej jako materiał dowodowy, ale mogą też zostać odrzucone przez sąd. W tej kwestii decyzję podejmuje sam sędzia. Problem może pojawić się wtedy, gdy do sprawy powołanych jest kilku niezależnych biegłych, których opinie są różne. Najczęściej wnioskuje się wtedy o dodatkowe ekspertyzy i merytoryczne rozszerzenie opinii.

Warto wiedzieć, że powołany biegły sądowy musi działać według określonych zasad. Przede wszystkim musi wykorzystać wszelkie dostępne metody, by wydać rzetelna i niezależną opinię. Nie może być to opinia na korzyść którejś ze stron, jeśli istnieje podejrzenie jej niewiarygodności. Biegły nie może mataczyć w sprawie. Opinia musi być zawsze zrozumiała i spójna. Ma dawać jasną odpowiedź na zadane pytanie, ma być rozwiązaniem zagadki w ważnych kwestiach. Nierzadko to właśnie taka opinia ma decydujące znaczenie przy wydawaniu wyroku w sprawach rozwodowych, gdzie małżonkowie posiadają dzieci. Co istotne, strony postępowania sądowego mają zawsze prawo do zakwestionowania opinii biegłego, a sędzia musi to wziąć pod uwagę. Wtedy zwykle powołuje się dodatkowych biegłych.

Prawo do opieki nad dzieckiem dla ojca jest przedmiotem wielu rozpraw związanych z rozwodem małżonków. W takich sytuacjach często powoływany jest biegły, który pomaga ustalić fakty związane z relacjami rodzic-dziecko.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *