lista biegłych sądowych płock
Prawo

Opinia biegłego sądowego a wyrok

Biegły sądowy to specjalista, który wyróżnia się fachową wiedzą w danej dziedzinie. Jest powoływany przez sąd do spraw, których okoliczności są specyficzne. Często opinia biegłego jest priorytetowym dowodem, jaki sąd bierze pod uwagę, wydając werdykt. Pamiętajmy, że sędzia wydaje wyrok na podstawie przepisów obowiązującego prawa, nie jest ekspertem w każdej dziedzinie życia. Biegły sądowy może okazać się dla niego wielkim wsparciem.

Jak powołać biegłego sądowego?

Co ciekawe, biegły sądowy w niektórych przypadkach jest powoływany obowiązkowo. To na przykład sprawy z udziałem dzieci, gdzie biegłym sądowym jest psycholog, w towarzystwie którego odbywa się przesłuchanie małoletnich. To również grafolog, który jest w stanie zatwierdzić albo zaprzeczyć oryginalności dokumentów pisanych, które są istotne dla przebiegu sprawy.

W niektórych przypadkach o powołanie biegłego sądowego mogą wnioskować strony postępowania. Wtedy specjalistę w danym fachu można znaleźć w dostępnej liście biegłych sądowych dla danego miasta. Co ciekawe, można wnioskować o powołanie biegłeo już w powie lub na rozprawie. Jednak zawsze należy szczegółowo uzasadnić, dlaczego konieczne jest powołanie danego biegłego. Z tego właśnie powodu przy składaniu wniosku o powołanie biegłego należy skonsultować się z dobrym prawnikiem – znaleźć go można na przykład poprzez wpisanie frazy „adwokaci olsztyn” w wyszukiwarkę.

Jak powinna wyglądać opinia biegłego sądowego?

Opinie biegłych sądowych mogą być włączane do sprawy jako materiał dowodowy, ale mogą też zostać odrzucone przez sąd. W tej kwestii decyzję podejmuje sam sędzia. Problem może pojawić się wtedy, gdy do sprawy powołanych jest kilku niezależnych biegłych, których opinie są różne. Najczęściej wnioskuje się wtedy o dodatkowe ekspertyzy i merytoryczne rozszerzenie opinii.

Warto wiedzieć, że powołany biegły sądowy musi działać według określonych zasad. Przede wszystkim musi wykorzystać wszelkie dostępne metody, by wydać rzetelna i niezależną opinię. Nie może być to opinia na korzyść którejś ze stron, jeśli istnienie podejrzenie jej niewiarygodności. Biegły nie może mataczyć w sprawie. Opinia musi być zawsze zrozumiała i spójna. Ma dawać jasną odpowiedź na zadane pytanie, ma być rozwiązaniem zagadki w ważnych kwestiach. Nierzadko to właśnie taka opinia ma decydujące znaczenie przy wydawaniu wyroku. Co istotne, strony postępowania sądowego mają zawsze prawo do zakwestionowania opinii biegłego, a sędzie musi to wziąć pod uwagę. Wtedy zwykle powołuje się dodatkowych biegłych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.