badanie krwii poznań
Zdrowie

Badania krwi, podstawą profilaktyki zdrowotnej

Podstawowymi elementami dbania o zdrowie jest przestrzeganie zaleceń tzw. profilaktyki zdrowotnej. Najbardziej podstawową formą, rozpoczynającą się już od najmłodszych lat to tzw. profilaktyka wczesna. Obejmuje ona przede wszystkim utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia i dbania o zdrowie. I fazą profilaktyki pierwotnej jest przede wszystkim zapobieganie chorobom poprzez kontrolowanie czynników ryzyka. Tutaj jednym z jej […]