edukacja w przdszkolu
Ciekawostki Edukacja

Programy dydaktyczne w przedszkolu

Każda placówka przedszkolna ma obowiązek realizowania podstawowego programu dydaktycznego, jaki wytyczony został przez MEN. Pamiętajmy, że przedszkole to nie tylko miejsce, w którym dzieci otoczone są opieką pod nieobecność rodziców. Kadra pedagogiczna ma obowiązek przygotować je do edukacji szkolnej, którą przedszkolaki podejmą przecież już niebawem. Każde przedszkole, bez względu na to czy jest to placówka […]