Marketing

Jak dbać o wizerunek firmy?

Nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie bowiem na odpowiedni wizerunek firmy składa się wiele różnych czynników. Przede wszystkim warto podzielić skuteczną strategię na elementy promujące pożądany odbiór firmy w jej zewnętrznym otoczeniu oraz te, które działają na jej pracowników. Tworzenie wizerunku firmy to działanie długofalowe. Chodzi przede wszystkim o to, by sposób prezentacji był […]