Muzykoterapia
Edukacja Zdrowie

Jakie efekty przynosi muzykoterapia?

Muzykoterapia, czyli leczenie dźwiękiem jest w ostatnim czasie niezwykle popularna. Stosuje się ja na zajęciach indywidualnych czy grupowych, wśród dorosłych i dzieci, niezależnie od płci czy statusu społecznego. Muzykoterapia wkroczyła do przedszkoli oraz szkół, do jakich uczęszczają uczniowie z różnego rodzaju zaburzeniami. Przykładem może być szkoła Gaudeamus, która utworzyła klasy specjalne dla dzieci z Zespołem […]