pit
Praca

PIT – jak złożyć zeznanie roczne?

PIT, czyli coroczne zeznanie podatkowe musi składać do Urzędu Skarbowego każdy, kto wykazuje w danym roku podatkowym jakiekolwiek dochody (chyba, że obowiązuje na nie ulga podatkowa). Tym samym wypełniony odpowiednio formularz należy złożyć najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku. PIT możemy złożyć osobiście, wysyłając go pocztą (przez nadanie listu poleconego z potwierdzeniem nadania) bądź drogą […]