badanie krwii poznań
Zdrowie

Badania krwi, podstawą profilaktyki zdrowotnej

Podstawowymi elementami dbania o zdrowie jest przestrzeganie zaleceń tzw. profilaktyki zdrowotnej. Najbardziej podstawową formą, rozpoczynającą się już od najmłodszych lat to tzw. profilaktyka wczesna. Obejmuje ona przede wszystkim utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia i dbania o zdrowie. I fazą profilaktyki pierwotnej jest przede wszystkim zapobieganie chorobom poprzez kontrolowanie czynników ryzyka. Tutaj jednym z jej elementów są m.in. profilaktyczne badania laboratoryjne. Poznań i wiele większych miast włączonych jest w tzw. programy profilaktyczne obejmujące poszczególne grupy osób podzielonych m.in. ze względu na wiek. Wówczas, przykładowo w mieście Poznań jest możliwość wykonać wielu badań nieodpłatnie w ramach NFZ takich jak szczegółowe badania krwi.

Badania laboratoryjne, o których każdy powinien pamiętać dla zdrowia, a które dostępne są w placówkach w każdym mieście w tym też w Poznaniu to:

  • morfologia, badanie ogólne moczu, CRP, glukoza
  • regularne pomiary masy ciała i ciśnienia,
  • elektrolity,
  • profil lipidowy,
  • RTG klatki piersiowej,
  • USG jamy brzusznej,
  • przy obecności znamion-konsultacja u dermatologa i kierunkowa diagnostyka.

O zapobieganiu konsekwencjom choroby poprzez jej wczesne wykrycie i leczenie mówi się przy tzw. profilaktyce wtórnej. Dzięki przesiewowym i kontrolnym badaniom laboratoryjnym (realizowanych m.in. przez szpitale w Poznaniu) jest możliwe wykrycie np. choroby nowotworowej na jej wczesnym etapie. Z wynikami badań należy udać się do lekarza prowadzącego w celu diagnozy lub kontynuacji terapii. Może się zdarzyć tak, że lekarz zaleci dodatkowe badania laboratoryjne czy konkretny parametr w badaniu krwi. Poznań i Warszawa, gdzie mieszczą się dwie placówki Instytutu Mikroekologii oferują pełną diagnostykę. Zlecone badania laboratoryjne są wykonywane w głównej siedzibie Instytutu Mikroekologii w Poznaniu gdzie mieści się również laboratorium. W niektórych przypadkach badania są zlecane do placówek partnerskich.

Podstawowe badania krwi i inne badania diagnostyczne są również niezbędne przy podejmowaniu nowej pracy. Zanim pracownik rozpocznie pracę na nowym stanowisku pracodawca zleca badania wstępne i diagnostyczne dopasowane do danego stanowiska pracy. W okresie zatrudnienia pracownik jest zobowiązany wykonywać kontrolne badania okresowe gwarantujące ciągłość zdolności do podejmowanej pracy.

Gdzie dokładnie wykonać badania krwi w Poznaniu?

Badania laboratoryjne w tym badania krwi (m.in. morfologię) w Poznaniu można wykonać w Instytucie Mikroekologii przy ul. Sielskiej 6. Na pobranie krwi należy się zapisać wcześniej za pośrednictwem recepcji, kontaktując się telefonicznie pod nr (61) 862 63 35.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *