Uroda Zdrowie

Jak ocenia się bezpieczeństwo kosmetyków?

Dynamiczny rozwój dziedziny medycyny oraz jej gałęzi sprawia, że każdego roku coraz więcej wiadomo na temat poszczególnych substancji chemicznych. Składników, które goszczą nie tylko w pożywieniu, ale i w kosmetykach. A do tych ostatnich przykładamy coraz większą wagę podczas wyborów. Mamy bowiem na uwadze, że wiele substancji teoretycznie zbawiennych dla organizmu, może wywoływać wiele skutków ubocznych, jeśli ich stężenie jest zbyt duże. Do tego pojawia się coraz więcej informacji odnośnie już poznanych substancji, które dotąd nie budziły wątpliwości, a nierzadko, podczas kolejnych badań i odkryć, ich skład okazuje się być zagrażającym naszemu zdrowiu.

Bezpieczeństwo kosmetyków w Unii Europejskiej podlega zatem dwustopniowej ocenie. Pierwszym etapem jest właśnie ocena bezpieczeństwa dokonywana przez Komitet Naukowy do spraw Bezpieczeństwa Konsumentów działający przy Komisji Europejskiej. Ów, wraz z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów bierze pod lupę wszystkie składniki, jakie goszczą w kosmetykach. W zespole znajdują się eksperci, niezależni toksykolodzy z instytucji naukowych, a także organów administracji. Wszystkie składniki, wobec których bezpieczeństwa stosowania istnieją wątpliwości, podlegają ocenie. Podobnie, jak konserwanty, barwniki, filtry UV oraz pozostałe składniki stosowane w ograniczonym zakresie.

Ocena bezpieczeństwa kosmetyków dokonywana jest na podstawie wyników badań, publikacji naukowych, a następnie na ich podstawie wydawana jest tak zwana opinia. Dla Komisji Europejskiej opinia stanowi wskazówki, na podstawie których ustala się uregulowania prawne, jakie powinny zostać wprowadzone. Tylko rzetelne i twarde dowody naukowe są podstawą do tego, by podjąć decyzję o ograniczeniu stosowania danego składnika bądź jego całkowitego wykluczenia.

Drugi poziom oceny bezpieczeństwa polega na ocenie gotowego produktu kosmetycznego. Ocena ta dokonywana jest przez eksperta zwanego Safety Assesorem. Nim produkt trafi do obrotu, musi pozytywnie przejść przez obie płaszczyzny, na jakich ocenia się każdy ze składników goszczących w poszczególnych produktach kosmetycznych.

Pośród szczegółowej oceny bezpieczeństwa produktu znajdujemy ocenę zgodność produktu wraz z obowiązującymi aktualnie przepisami prawa, ocenę toksykologiczną poszczególnych składników danego kosmetyku, ocenę ekspozycji, ocenę ryzyka, ocenę wyników badań gotowego kosmetyku, jak i ocenę przypadków niepożądanego działania. Na koniec przygotowywany jest raport z oceny bezpieczeństwa kosmetyku.

Oceny bezpieczeństwa kosmetyku dokonują takie firmy jak ta:  http://cosmetosafe.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *